Ude af mig selv

UDE AF MIG SELV. Dissociation hos voksne med tidlige traumer.

NY BOG:

Se lidt om den her fra forlagets flyer:

UDE AF MIG SELV er en usædvanlig psykiatrisk fag­bog, idet den er skrevet af en ikke-fagperson med en helt ekstraordinær indsigt.
Karin Dyhr har været gennem mere end 70 indlæggelser på psykiatriske afdelinger og mere end 10 års terapeutisk behand­ling – i dag er hun rask! Og deler ud af sine erfarin­ger gennem sine bøger og foredrag.

Denne nye bog handler om dissociation, som er et helt almindeligt – men ikke desto mindre ret over­set – symptom ved traumer. Man møder det overalt, og det er derfor meget vigtigt både at genkende og forstå. Med udgangspunkt i den nyeste forskning og littera­tur på området samt en lang række personlige fortællinger beskriver forfatteren, hvordan mennesker med psykiske problemer oplever det at dissociere. Hele vejen kobles teorien med væsentlige og hudløst ærlige patientfortællinger.

UDE AF MIG SELV henvender sig til mennesker, der oplever at dissociere, deres nærmeste samt ansatte i sundhedssektoren, som f.eks. praktiserende læger, fysioterapeuter, jordemødre, psykologer, socialrådgi­vere, pædagoger og ansatte i psykiatrien.

»Alle fagpersoner bør læse den, så de ikke længere møder os, der oplever dissociation, med den mistro, der ellers har fulgt os«.
Mette Asklund Mundt, tidligere borderline-patient, nu rask

»Bogen […] kan anbefales til både fagpersonale og til alle andre, der interesserer sig for og/eller er berørte af fænomenet«.
Lissbet Fride, psykolog

»Fyldt med spændende og vigtige patient­fortællinger, som forfatteren formår at koble til teorien på fineste vis. Bogen er fagligt meget velfunderet i blandt andet diagno­sesystemerne og nyere forskning, præsenteret på en letforståelig måde […] vedkommende og lærerig for patienter, pårørende og fagper­soner«.
Linda Kristina Pohl, psykiatrisk sygeplejerske

Bogen kan bestilles her på hjemmesiden.

NYT! Læs Linda Pohls anmeldelse i Psykiatrisk Sygepleje: