Baggrunden for bogen

‘Bag om Borderline’ udkom d. 16/11-2010 og er Karins nyeste bog. Bogen er ikke en 2’er, men fortæller derimod, hvad der mere generelt er på spil for personer med bordelinediagnosen (emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderlinetype).

‘Bag om Borderline” er blevet til efter ønske fra en række fagpersoner på landets institutioner – ude i virkeligheden, hvor dagens borderlinere har deres liv. Karin afholder jævnligt personaleinspiration og uddannelseskurser på bosteder og afdelinger, og det er særligt disse møder, der har foranlediget bogens tilblivelse.

‘Bag om borderline’ befinder sig på grænsen mellem, hvad der kan kaldes “Karins personlige tanker” og egentlig faglitteratur, og vil for mange være et interessant og forhåbentligt nyttigt input i arbejdet med og omkring bordelinere. Bogen kan med fordel læses af både studerende, fagpersoner, mennesker med en borderline-personlighedsforstyrrelse, deres pårørende og andre med interesse for emnet.