Foredrag

Karin Dyhrs foredrag er baseret på hendes personlige historie ud fra ‘Glaspigen’, med beskrivelse af familiestrukturen, opvæksten, de psykiske skader / symptomer, nogle af erfaringerne med det psykiatriske system, terapien og hendes liv i dag.

Der beregnes normalt minimum 1½ time til oplægget. Hertil kommer tid til spørgsmål og debat.

Honorar: Kontakt for nærmere oplysninger. Kørsel efter gældende km.takst.

Emner / overskrifter kan fx være:

‘Glaspigen’ – Skrøbelig, Skærende, Skør
– en beretning om et liv med incest og borderline og vejen frem til helbredelse

Det Stumme Sprog
– om selvskadende adfærd og symptomer som kommunikation

Vendepunkter
– om mine erfaringer med at komme mig (Recovery)

Livet Efter Glaspigen
– om et nyt liv som rask og forsoning med fortiden

“Jeg har brug for time-out” – et foredrag om venskab på prøve
Sammen med Marianne Holmen – om de to forfatteres 40 års venskab og ‘Glaspigen’s tilblivelse undervejs. Alle Karins foredrag/temadage kan kombineres med dette dette.