2014-2015 overstået

Event Information:

 • Note

  Note til 'Bag om Borderline' vedr. "Det Indre Barn"
  12/12/2011

  I 2. oplag af 'Bag om Borderline' er der på s. 53 - 54 indsat en henvisning til en note vedrørende den vigtige omsorg og egenomsorg for Det Indre Barn.
  (Hvis du ønsker at printe noten ud og evt. sætte den i din bog, kan du hente den som "http://karindyhr.dk/note/Note-Det_Indre_Barn.pdf">pdf-fil)

   

  Karin Dyhrs note til 'Bag om Borderline', s. 54 øverst:

  Efter udgivelsen af Bag om Borderline (BoB) gjorde Annette Skipper, forfatteren til den selvbiografiske bog Hænder, mig opmærksom på en mangel i bogen, nemlig en grundigere omtale af Det Indre Barn og betydningen af at få dette 'barn' til at vokse op i tryghed.

  Det Indre Barn (herefter blot betegnet Barnet) er omtalt i kapitlet Snehvide og de Syv Diagnoser (s. 41 - 55), som handler om dissociering.
  I en opsummering kan man sige, at Barnet er den del af os, som oplever de tidlige traumer og derefter så at sige kapsler sig ind med sin erindring. I mit tilfælde havde Barnet et navn, Ida, og som typisk er for Børnene var hun angst, græd meget og håbede desperat på hjælp, uden dog at have rigtig tillid til, at nogen kunne eller ville give den hjælp. Barnet er så at sige fastfrosset i tid og alder og ved ikke, at krænkeren måske for længst er død, men kan føle sig i fare, når man fx passerer et menneske, som har fysisk lighed med krænkeren eller lugter lige som ham. Så reagerer Barnet måske ved at løbe væk, hvilket kan betyde, at Den Voksne pludselig finder sig selv i en ukendt sidegade - for ikke at tale om et tog eller en helt anden landsdel - uden at ane hvorfor eller hvordan (se ex. i BoB s. 46).

  Først at leve med en så angst og fortvivlet del af sig og siden at drage omsorg for denne del, dette Barn, så hun kan blive tryg, kan komme af med sine frygtelige erindringer og følelser, og kan vokse op og til sidst blive en integreret del af Den Voksne, er en stor og betydningsfuld del af opgaven med at blive rask. Men at hjælpe et Barn, som bærer på en enorm skamfølelse, et selvbillede af en person, som er beskidt, forkert, forurenet, som ikke må have behov, og som ikke vover at stole på nogen, ikke engang på den voksne del af personen, er selvsagt ikke let. Det kræver jo nemlig, at vi accepterer denne Lille - altså dybest set accepterer, at Barnet har alle disse følelser og det kæmpestore hul, som hun aldrig føler, vil blive opfyldt. Accepterer hendes store behov for hjælp, men også at hun føler sig totalt uværdig til at modtage denne hjælp.

  Dette kan jo være svært nok, når man forsøger at hjælpe et andet menneske, men i denne situation er det jo os selv, vi skal forsøge at hjælpe. Det Forkerte Barn er en (stor) del af mig, men det er samtidig mig, der skal forsøge at få hende til at mærke, at hun er elsket. Det kan lyde umuligt, men er det heldigvis ikke, 'bare' svært og langvarigt.
  Den gode terapeut/hjælper kan få os til at se med kærlige øjne på os selv/Barnet, dels som rollemodel, dels ved at gøre det muligt for den voksne del af os at høre Barnets historie.

   

  Annette Skipper skriver:

  At bruge det Indre Barn i terapien kan føles, som om at man forsøger at dissekere en del af sig selv ved at udskille delen, så den bliver en selvstændig enhed uden forbindelse til en selv. Og det kan føles rigtigt fjollet, når terapeuten beder dig om at tage delen ud og sætte Den Lille over på en stol for sig selv, så hun bedre kan komme til at tale og fortælle, hvad hun har at fortælle, uden at det voksne selvs følelser og holdninger forstyrrer Barnets fortælling.

  Jeg havde stor modstand på de første mange gange, min terapeut ville have mit Indre Barn ud på hånden eller over på en stol. For jeg ville ikke være til grin ved at sidde og glo på noget og tale med noget, hun (terapeuten) nærmest omtalte som et selvstændigt væsen, når jeg jo godt vidste, at der blot var tale om nogle følelser fra min barndom.

  Men det hjælper, for pokker hvor det hjælper! For i mange tilfælde - om ikke vores alles - er det de små, umodne børn i vores indre, der ligger inde med alle traumerne og oplevelserne fra dengang. Og det er i det Indre Barn, at mange af vores nutidige problemer og hæmninger gemmer sig, så vi ikke kan blive hele, voksne mennesker, før vi hjælper Barnet til at forløse barndommens traumer og vokse op.

  I dén proces kan vi let komme til at ønske, at terapeuten eller et andet varmt og forstående menneske var vores mor (se også BoB s. 109 f.). Men det er en ganske lille promilledel, for hvem det faktisk går sådan, at de som voksne finder en ny mor/omsorgsperson, som kan give dem den kærlighed og omsorg, de længes sådan efter - vel at mærke med accept af og omsorg for både Barnet og den voksne, selvstændige del (og alle dele ind imellem, for hos mange af os kan der nemt bo fx. en temmelig besværlig teenager derinde også!). For de fleste af os gælder det, at vores hjælper ikke bliver en mor, men en rollemodel. Hans eller hendes terapeutiske, tålmodige omsorg, som aldrig kræver 'betaling' fra vores side, gør, at vi med tiden bliver så trygge, at vi kan begynde at acceptere, at Barnet er værdigt til at modtage omsorg, og at overgrebene - hvad de end bestod i - ikke var Barnets skyld. Langsomt kan vi begynde at drage omsorg for Barnet, for den sårede, plagede, angste, trætte del af os selv.

  Mens jeg stadig følte, at overgrebene var min egen skyld, at Barnet havde forført Far ved at være så dejlig, og at hun burde have sagt fra, uanset hvor lille hun var, fik jeg et forslag fra en amerikansk chat-ven, som ligeledes havde været ude for seksuelle overgreb. Hun foreslog mig at finde et fotografi af mig selv som lille og sætte det op et sted, hvor jeg tit ville få øje på det (jeg overvejede længe, om computeren eller køleskabet var det sted, jeg hyppigst kiggede på!). Når jeg så på billedet af den lille pige, ville jeg instinktivt forstå, at det barn aldrig nogensinde havde bedt om eller været skyld i overgrebene, for det er børn aldrig. Det er så let at forstå, når det gælder alle andre, og så svært, når det er én selv. Men det tilsyneladende banale trick med billedet hjalp mig faktisk til at se Barnet med et andet menneskes øjne, med kærlighed og omsorg.

  For mig var det faktisk en hjælp at blive ved med at betragte Barnet, 'Ida', som om hun var noget uden for mig selv, selv om jeg i realiteten var holdt op med at dissociere og godt var klar over, at 'Ida' var en del af mig. Men at betragte hende som et virkeligt barn, der havde brug for, ja, faktisk krav på, min hjælp og forståelse, gjorde det lettere. Da jeg så småt var begyndt at gå til fester (hvad der i mange, mange år havde været en umulighed), blev jeg meget naturligt træt før de andre deltagere. Jeg var jo ikke vant til at forholde mig til mange mennesker på én gang - jeg var faktisk knap nok vant til at have det sjovt - så det kunne let ske, at jeg ved 22-tiden egentlig var klar til at gå hjem. På en måde kunne jeg have lyst til at blive og 'få det hele med', og der var jo også det lidt vanskelige i at bryde så tidligt op. Men så mærkede jeg, at 'Ida' var træt og mæt af indtryk, og det måtte jeg respektere. Nu havde hun i årevis slæbt rundt på alle mine smertefulde følelser og erindringer, så det mindste, jeg kunne gøre for hende, var da at tage hensyn, når hun gerne ville tidligt hjem fra fest! Det kunne så godt føre til at indre dialog: "Hvad har du lyst til, når vi kommer hjem?". "Det ved jeg ikke rigtig". "Hvad med et varmt bad og en kop the?" "Jah, det lyder dejligt!" Og jeg, der havde været så elendig til at mærke mine egne behov, vidste nu, at jeg havde brug for et varmt bad og en kop the, og at jeg havde klaret det flot at gå til fest, selv om jeg gik lidt tidligere hjem end de andre.

  Denne proces er lang, ofte vanskelig, somme tider smertefuld, men kan også opleves som smuk. Og en dag er Barnet vokset op og fuldt integreret i os, og vi er voksne mennesker med styrker og svagheder og med gode og dårlige erindringer - kort sagt: hele mennesker.

   

  Alle er meget velkomne til at skrive om egne erfaringer, som borderliner eller som behandler, med Det Indre Barn! Send en mail på mail[snabel-a]karindyhr.dk og gør opmærksom på, at det er en kommentar til noten til 'Bag om Borderline'. Du kan bruge dit fulde navn, dit fornavn, eller et pseudonym. Det er helt op til dig.

   

   

  Annette Skipper kommenterede d. 2. januar 2012

  I de første mange år af terapi var mit indre barn blot Barnet. Hun var oprindeligt meget svær at få i tale, fordi hun ikke havde tillid til mig, dvs. den voksne person i vores liv. Hun mente simpelthen ikke, at jeg kunne bruges til noget fornuftigt i relation til at gøre vores liv bedre, så hun gad sgu ikke rode rundt i og rippe op i de gamle følelser, som havde været gemt så effektivt af vejen i så mange år. Hvorfor skulle hun dog belemres med at huske alt det, når jeg jo alligevel ikke gjorde noget for at forbedre hendes liv?

  Det var en hård kamp at få Barnet på banen, og da hun endelig uventet viste sig en session, var det svært for mig at håndtere hendes voldsomme følelser og jeg lukkede ned (se mere i min bog Hænder). Jeg kan huske fornemmelsen af at sidde uden for mig selv og kigge på et umodent barn, der sendte hårde skyts af sted mod terapeuten, som havde ''tvunget barnet til at lukke op for følelserne''. Det var en meget underlig fornemmelse, men sagde mig dog, at der måske var noget om det med det der Indre Barn, jeg havde hørt lidt om fra min terapeut (og i en vis forstand via Jungs arketyper).

  Min terapeut tog det naturligvis i stiv arm, og fortalte i den efterfølgende session Barnet, at det var i orden at beskytte sig mod at mærke alt det svære fra dengang og reagere på det, fordi det jo bestemt heller ikke havde været let. Hun sagde også til Barnet, at det var naturligt, at hun (Barnet) havde modstand på, og Barnet tog accepten til sig.... hende som altid havde skammet sig over at være sig hidsig og genstridig, hendes følelser blev pludselig legitime. Hun fik at vide, at hun altid var velkommen til at komme frem og hilse på, og mit voksne selv blev pænt bedt om, om jeg ikke ville give Barnet plads til at være den, hun var, uden at rynke på næsen, skamme sig over hende, afvise hende, forsøge at undgå hendes meget voldsomme følelser og hvad jeg ellers kunne finde på for at bortforklare denne irrationelle del af mig selv, jeg ikke ville acceptere.

  Det virkede, og Barnet begyndte at stille krav til både mit voksne, rationelle selv og til terapeuten om, hvordan tingene i terapien skulle håndteres, hvis hun skulle fortælle, hvordan hun havde det. Der skulle f.eks. være god tid i terapien, så Barnet ikke blev tvunget til at lukke ned for det hele igen, når de sædvanlige 1½ time var gået. Det accepterede terapeuten og satte hele eftermiddage af til mig, så Barnet havde tid til at komme frem og rase, fortælle, græde, huske, lette sit hjerte.

  Et af kravene til mig var, at jeg sørgede for, at min terapeut altid var til stede, når jeg prøvede at huske, hvordan det havde været at være mig som barn, for Barnet mente, at det var alt for farligt uden terapeuten til at sikre, at tingene kom frem i den rette orden og blev ordentligt bearbejdet og lagt på plads på de rette hylder. Barnet mente ganske enkelt, at mit voksne selv ville kunne finde på at springe over, hvor gærdet var lavest, hvis det blev for svært for mig at håndtere de mange store følelser... og i dag tror jeg, at Barnet havde ret, for det var jo det, jeg havde gjort hele mit liv.

  I mit andet, længerevarende terapiforløb blev mit indre barn lidt mere nuanceret, og jeg havde to meget tydelige størrelser: En 9-årig pige, der havde været udsat for seksuelle overgreb, og igennem hvem denne del af min barndom skulle bearbejdes, samt en 17-årig teenager, der havde en mor, der slog, holdt hende nede, manipulerede hende og gav hende en følelse af, at alt håb var ude og at livet ingen mening havde. Teenageren følte sig spærret inde i et rædselsfuldt liv og reagerede som en typisk teenager med surhed, opsætsighed osv., og oh boy, hvor kunne jeg genkende dette mønster, så det var en lettelse, da det gik op for mig, hvordan tingene hang sammen. Det var virkelig noget, jeg havde kæmpet med i mange år.

  Det tog lidt tid at finde frem til disse to 'piger', men da de først var defineret, blev det faktisk nemt for mig at forholde mig til dels mine børneår og dels mine teenageår med de specifikke problemstillinger, der nu engang hørte disse to forskellige aldre til. Det blev også nemmere for mig at mærke, at der faktisk også havde været gode ting i min barndom - ting, som hidtil havde været skjult i min barndoms hav af dårlige oplevelser. Jeg har altid opfattet min barndom som værende helt igennem rædselsfuld, men en 13-årig del af mig selv mindede mig om nogle gode ting fra de år. Og en 15-årig del af mig mindede mig om en kvinde, der havde forsøgt at hjælpe mig. Så selvom det alt i alt VAR en mindre god barndom, var det rart at vide, at der faktisk også havde været en masse positivt.

  Der svære ved at arbejde med børn som separate dele var for mig, at jeg følte mig rigtigt skør. Det var nærmest som at være personlighedsspaltet, og den diagnose mente jeg ikke passede på mig på trods af alle mine andre tossede ideer! Så jeg havde stor modstand på i starten - især når terapeuten inviterede børnene over på en stol for sig selv, så følelserne i det voksne mig og Barnet ikke blev farvet af hinanden! Det krævede en del forsikringer og forklaringer fra min terapeuts side at få mig til at forstå, at hun bestemt ikke mente, at jeg var hverken skizofren eller personlighedsspaltet, men at det blot var et redskab til at gøre følelserne mere håndgribelige for mig - fordi det var nemmere at hente en person/en navngiven del frem fra følelsesarkivet i mit indre, end det var at hente nogle diffuse følelser (følelser havde altid været meget diffuse for mig).

  Arbejdet med mit indre barn var alfa og omega i at få mig til at acceptere, at jeg var et omsorgssvigtet barn, der havde været udsat for seksuelle overgreb. Det skal dog siges, at det med at være omsorgssvigtet var relativt let for mig at acceptere, da jeg først kom i gang med terapien i tidernes morgen, og jeg kunne efterfølgende frejdigt fortælle alle, der gad lytte, at jeg ikke blot var omsorgssvigtet, men da så bestemt også havde været udsat for seksuelle overgreb.

  Men i en hemmelig krog i mit indre troede faktisk ikke på det, heller ikke da de første 2½ år i terapi var overstået, der var gået en del år og jeg kom i gang med anden del af min terapi, fordi jeg ikke kunne få parforholdets intimitet til at fungere. For mig var det med de seksuelle overgreb blot noget, jeg sagde, at jeg havde været udsat for, fordi alle fortalte mig, at sådan var det - litteraturen, min terapeut, Karin Dyhr og de andre forfattere. Det var så at sige blot noget, jeg skrev på visitkortet, ikke noget der havde hold i virkeligheden i den forstand, at det havde skadet mig. Det var sket for mig, men det havde ikke været traumatisk og jeg havde ingen senfølger af det.

  Det var først, da den 9-årige pige kom på banen som en selvstændig del, at jeg fandt ud af, at hun var så glad for sin tid sammen med den person, der misbrugte mig, at hun gladelig betalte prisen med overgrebene for at have et dejligt minde fra en ellers svær barndom. ''Hvorfor vil din terapeut tage noget godt fra mig og erstattet det med noget hæsligt? Det er der da ingen grund til!''

  X-Cutter Smiley kommenterede d. 8. februar 2012

  (X-Cutter Smiley skrev dette på Facebook, og jeg fik lov til at flytte det herover)

  Hej Karin.

  Du har både været inde på "det indre barn" og digte her på siden. Jeg vil her sætte et digt ind, som er et jeg skrev for at sætte ord på det at vælge mellem at selvskade eller at yde omsorg for ens indre barn, når jeg mødes af tavshed fra dem jeg holder mest af i de stunder, hvor jeg har mest behov for at mærke, at de er der. Jeg ved ikke om det giver mening for andre:

  Min interaktion med mine mørke sider, får mig til at genkalde følelsen af mit indre barns tårer, der løber ned af min hånd og trækker synlige røde spor, som bevidner den sorg og smerte, der vækkes i min sjæl, når jeg møder intetheden gennem tavsheds svar.

  En fortids smerte, der er så fjern i min erindring, at billederne ikke kan fremkaldes og alligevel så nær, at den kan sanses i helhed og opløser alle håb om fortsat eksistens.

  Roen råber på at komme ind. Tag en beslutning om forløsning lyder dens stemme. Fokus sender signaler om handling, som kan stoppe gråden fra mit indre barn via det beslutsomme træk med klingen, der udøves langsomt for at opnå den fulde effekt. Et forsøg på at overdøve gråden fra mit indre barn, som efterlader mig åben, blødende og sårbar.

  Mit indre barn hvisker med dets spæde stemme, som er blevet overhørt alt for mange gange. Giv mig den omsorg, som jeg ikke fik med mig, da den var eksistentiel for min overlevelse. Giv mig den varme og kærlighed, som ikke blev givet, da behovet var uopsættelig. Giv mig den ro, som er vedvarende og lindrende og som bladet kun kan give i et forlorent forsøg på at overdøve min gråd.

  Salte tårer løber ned i munden. Jeg kravler sammen på det kolde underlag, lukker min krop sammen om dig, mit indre barn. Beskytter dig mod trangen og tankerne.

  Det er skrevet i den periode, hvor jeg stadig havde trangen til at skære, men arbejde mig ud ved i stedet at give mig selv og dermed mit indre barn omsorg ved at lytte til det i stedet for at lukke af med kniven. Det tog tid at nå dertil og det lykkes heller ikke altid at nå at lytte inden jeg reagerede, men jo mere opmærksom jeg blev på kampen mellem at reagere øjeblikkeligt med selvskaden eller at kunne udsætte og nå at drage omsorg for mit indre barn, jo lettere blev det at vælge omsorgen.

  X-Cutter Smiley på "https://www.facebook.com/profile.php?id=100002043981314" target="_blank">Facebook

  Har du også lyst til at dele egne erfaringer med Det Indre Barn, så send en e-mail på mail[snabel-a]karindyhr.dk og gør opmærksom på, at det er en kommentar til noten til 'Bag om Borderline'. Du kan bruge dit fulde navn, dit fornavn, eller et pseudonym. Det er helt op til dig.

Foredrag frem til maj 2015

 

19. maj 2015 Perronen Kl. 11.00 – 14.30
Perronen (Behandlings- og Aktivitetssted)
Om mit liv og om borderline – for unge og ansatte. Arr. hjemmeside
Arr. email
Tine Lange
Telefon
Køge (Ølby)
Ølbycenter 53, Køge

 

05. september 2015 Odense Kl. ? – ?
Dansk Selskab for Odontofobi
Oplæg på kursusdag for medlemmer af Dansk Selskab for Odontofobi (Tandlægeskræk). Arr. hjemmeside
Arr. email
Alice Ravnsbæk Kristensen
Telefon
Odense

 

19. september 2015 Kbh. Kl. xx.xx – xx.xx
Synlighedsdag, Kbh.
Mere følger!Følg med på http://www.synlighedsdagen.dk/ Arr. hjemmeside
Kbh.
Adresse følger

 

01. oktober 2015 Randers Kl. 18.30 – 21.30
FOA Randers
Oplæg for netværksgruppe for sosu-assistenter. Arr. hjemmeside
Arr. email
Trine Møller Christensen
Telefon
Randers

 

05. oktober 2015 Aarhus Kl. 18.00 – 21.00
FOA Aarhus
Oplæg for medlemmer af Social-og Sundhedsassistentklubben FOA Aarhus. Arr. hjemmeside
Arr. email
Annie Schacht
Telefon
Aarhus
Chr. X vej 56 – 58, 8260 Viby J

 

07. oktober 2015 Slagelse Kl. 19.00 – 21.30
PsykInfo Reg. Sjælland
Åbent foredrag: Bag om myter, misforståelser og borderline.
Tilmelding: Du skal have deltagernummer for at deltage. Du får deltagernummer til dette arrangement på en af følgende måder: • Ring til PsykInfo: 70 25 o2 60 • Skriv en mail: psykinfo@regionsjaelland.dk • SMS til PsykInfo: 21 78 38 33

Det er gratis at deltage i arrangementet

.NB! DETTE FOREDRAG HAR VÆRET ANNONCERET TIL AT FOREGÅ I VORDINGBORG. DET ER FORKERT. FOREDRAGET I VORDINGBORG ER 14/4.

Slagelse
Slagelse Teater, Herrestræde 11

 

16. november 2015 Skjern Kl. 13.00 – 15.00
Støttecenter i Skjern
Oplæg på støttecenter i Skjern.
Mere følger.
Arr. hjemmeside
Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Skjern

 

30. november 2015 Knudhule Badehotel Kl. 30.11. – 01.12
Kursus for psykoterapeuter
2-dages kursus i Psykoterapeutforeningen. Med Lars J. Sørensen. Arr. hjemmeside
Arr. email
Sofie Pedersen
Telefon
Knudhule (ry)

 

Afholdte foredrag
25. april 2015 Kbh. Kl. 13.00 – 15.00
Center for Familiepleje
Kursus for plejefamilier.
Dagens overskrift er: ”Forstå barnets følelsesmæssige univers” og handler om tilknytning og tilknytningsteorier.
Foredragsholderen om formiddagen er psykolog Florence Noer.
Arr. hjemmesideArr. emailSusanne Kabel
Kbh.
Hotel Scandic, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

 

22. april 2015 Hedensted Kl. 19.00 – 21.30
Bedre Psykiatri
Hun gør det bare for at få opmærksomhed!
Åbent foredrag om borderline.
Ingen tilmelding. Muligvis entré kr. 50,-
Arr. hjemmesideArr. emailBirigt Nielsen

Telefon

Hedensted
Stjernevejsskolen, Mosegade 75

 

14. april 2015 Vordingborg Kl. 19.00 – 21.30
PsykInfo Reg. Sjælland
Åbent foredrag: Bag om myter, misforståelser og borderline.
Følg evt. med på PsykInfo’s hjemmesideTilmelding: du skal have et deltagernummer for at deltage. Det kan du få på flg. måder:
Ring til PsykInfo på 70250260
Mail til psykinfo@regionsjaelland.dk
Sms til PsykInfo på 21783833NB! DETTE FOREDRAG HAR VÆRET ANNONCERET TIL AT FOREGÅ I SLAGELSE. DET ER EN FEJL. FOREDRAGET I SLAGELSE ER D. 7/10.
Vordingborg
Vordingborg Gymnasium og HF, Teatersalen, Chr. Richardtsvej 45

 

24. marts 2015 Aalborg Kl. 08.00 – 16.00
Aalborg Kommunes Videns- og Kompetencecenter
Personalesupervision/ temadag om borderline – selvskade – arbejdet med relationen.
Med Jan Nielsen.
Arr. hjemmesideArr. emailHeidi S. Carlslund

Telefon

Aalborg
Fortunavej 2, 9210 Aalborg sø

 

12. marts 2015 Grenå Kl. 19.30 – 22.00
Grenå Inner Wheel
Glaspigen Gitte Dyrbye40867832
Hotel Havlund, Kystvej 1
Grenå

 

07. marts 2015 Kinnes Klinik Kl. 13.00 – 16.00
Workshop
Workshop på Kinnes Klinik Arr. hjemmesideArr. emailAnne Kinnberg

Telefon

Aalborg
Hadsundvej 78, 1. sal, 9000 Aalborg

 

04. marts 2015 Rosenhøj Kl. 09.00 – 14.00
Rosenhøj, Snertinge
Temadag og supervision for ansatte. Arr. hjemmesideArr. emailJasmia Exner

Telefon

Snertinge
Skippingevej, Snertinge

 

27. februar 2015 Sorø Kl. 09.00 – 15.00
Kursusdag for plejefamilier
“Hvorfor gør de så mange sære ting?”- Noget om angsten for og længslen efter nærhed
– Hvorfor skader man sig selv?
– Hvad skal vi gøre eller ikke gøre for at hjælpe?
– Hvad er dissociation, og hvorfor er det så vigtigt i forhold til borderlinere og andre traumatiserede?
– Flashbacks
– “Hun splitter familien”
– HÅB – det vigtigste af alt!
Arr. hjemmesideArr. emailFamilieplejekonsulent Ingerd Jacobe Strenov

Telefon

Sorø
Ankerhus Husholdningsskole

 

17. februar 2015 Silkeborg Kl. 13.00 – 15.00
Blå Kors Væresteder
Oplæg til medarbejdere fra værestederne i Blå Kors. Arr. emailMette Holmgaard
Silkeborg
Sted følger

 

10. februar 2015 Aalborg Kl. 13.00 – xx.xx
Kinnes Klinik
Lukket ‘samtale-event’ på Kinnes Klinik. Arr. hjemmesideArr. emailAnne Kinnberg

Telefon

Aalborg
Hadsundvej 78.1

 

04. februar 2015 Kbh. Kl. 09.00 – 12.00
Ungerådgiverne, Kbh.
½ temadag for ungerådgiverne i Kbh. om borderline set indefra. Arr. hjemmeside
Arr. email
Sissa Öhrström
Kbh.
Børnefamilieenheden City-Østerbro, Svendborggade 5.2

 

28. januar 2015 Lunde forsamlingshus Kl. 19.30 – 22.00
Glaspigen – en beretning om håb
Åbent foredrag i Lunde forsamlingshus – alle er velkomne!
Du kan komme kl. 18 og få mad, kaffe og kage før foredraget for kr. 150,-
Eller du kan komme kl. 19.30 og få kaffe og kage for kr. 75,- (kom i god tid, så vi kan starte præcis!).
Tilmelding på tlf. 28138593 og betaling på reg. 0909 konto nr. 9090112780.
SIDSTE TILMELDING 20/1-15.
BEMÆRK: ADRESSEN RETTET fra Lunde Bygade 49 til Lunde Bygade 55!!
Arr. email
Lene Rasmussen
Telefon
Lunde, Fyn
Lunde Bygade 55, 5450 Otterup

 

13. januar 2015 Kbh. Kl. 09.15 – 16.00
Akutinstitutionen Udsigten
Temadag om omsorgssvigtede unge
Kbh.
Den Sorte Diamant

 

03. december 2014 Munke Bjergby v. Sorø Kl. 09.00 – 17.00
Kammergave – Temadag for beboere og ansatte
Temadag for beboere og ansatte – min historie og noget om borderline set indefra.
Munke Bjergby
Kammergave, Tersløsevej 22, 4190 Munke Bjergby

 

01. december 2014 Sorø Kl. 09.00 – 15.00
Kursusdag for plejefamilier
“Hvorfor gør de så mange sære ting?” –
Kursusdag for plejefamilier.
Arr. email
Ingerd Jacobe Strenov
59 53 42 93
Sorø
Ankerhus Husholdningsskole

 

26. november 2014 Ringsted Kl. 19.00 – 21.30
Lokalafd. Ringsted/Sorø for Bedre Psykiatri
Oplæg om borderline.
Åbent for alle.Ingen tilmelding
Ringsted
Kulturhuset, søgade 3, 4100 Ringsted

 

20. november 2014 Frederikshavn Kl. 19.00 – xx.xx
4leif og Paraplyen
‘Glaspigen’ – noget om HÅB.Foredraget er åbent for alle.
Billetter á kr. 85,- kan bestilles på http://flexbillet.dk/4leif (der tilkommer billetgebyr ca. kr. 4,50 og kortgebyr ca. kr. 2,00)
Medlemmer af 4leif kan købe billetter til medlemspr is kr. 50,- på http://flexbillet.dk/4leif.
Medlemmer af paraplyen bestiller billet via mail til info@4leif.dk
Frederikshavn
Markedsvej 80, 9900 Frederikshavn.

 

18. november 2014 Aarhus Kl. 19.00 – 21.30
Dansk Psykoterapeutforening
Foredrag i Dansk Psykoterapeutforening, Midtjyllands Afd. Arr. email
Else Lundby
Aarhus
Adresse følger

 

13. november 2014 Kolding Kl. 09.00 – 12.00
Temadag med jordemødre
Temadag for jordemødre i sårbarhedsteam .
Der er stadig pladser!
Arr. email
Maria Sigurdardottir
Kolding
“Auditoriet” på hovedgangen på Kolding Sygehus

 

12. november 2014 2300 København S. Kl. 10.00 – 15.00
Akutinstitutionen Udsigten, Søborg
Oplæg for ansatte på Udsigten. Arr. email
Karina H. Nielsen
Kbh.
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18

 

08. november 2014 Aalborg Kl. 10.30 – 16.00
Den Sociale Skadestue, Aalborg
Undervisning på temaweekend for frivillige og ansatte på Den Sociale Skadestue 8. – 9- nov. med det overordnede emne: Borgere med en psykisk lidelse, hvordan hjælper vi dem bedst?
“Derfor gør de så mange sære ting”om borderline.
Arr. hjemmeside
Arr. email
Knut Arild Gulbrandsen
Aalborg
Konfirmandstuen, Niels Ebbesensgade 2C, Aalborg

 

06. november 2014 Herning Kl. 19.00 – xx.xx
Bedre Psykiatri Herning/Ikast-Brande
“Glaspigen”. Åbent foredrag.
Detaljer om evt. tilmelding følger.
Arr. email
Annette Bjørnskov Neess
Herning
Huset nr 7, Nørregade

 

30. oktober 2014 Skørping Kl. 19.00 – xx.xx
Sygeplejersker i Skørping
DERFOR GØR DE SÅ MANGE SÆRE TING!- oplæg om borderline. Arr. email
Christina Møller Eriksen
Skørping
Logen på Skørping Ældrecenter

 

29. oktober 2014 Aarhus Kl. 17.30 – 21.00
FOA Aarhus
Borderline Set Indefra – for Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus Arr. email
Annie Schacht
Aarhus
Christian X Vej 56-58, 8260 Viby J.

 

23. oktober 2014 Fredensborg Kl. 13.30 – 15.50
Nødebogård, temadag
Temadag om selvskade for ansatte på Nødebogård Behandlingshjem.
Fredensborg
Nødebogård

 

08. oktober 2014 Aalborg Universitetshospital Kl. xx.xx – xx.xx
Aalborg Universitetshospital
Oplæg for ansatte på Aalborg Universitetshospital.
Nærmere detaljer følger.
Arr. email
Jane Hørmann
Aalborg

 

07. oktober 2014 Aalborg Kl. 19.00 – 22.00
Åbent foredrag om borderline
Åbent foredrag om borderline.
Arr. Anne Kinnberg.
Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg,kl. 19.00 – 22.00.
NB! DER ER ENDNU NOGLE PLADSER – men skynd jer at tilmelde jer hos Anne Kinnberg på annekinnberg@gmail.com.
Pris: kr. 150,-Se også arrangørens hjemmeside, http://kinnesklinik.dk/aktiviteterkurser-2/
Arr. hjemmeside
Arr. email
Anne Kinnberg
Aalborg
Hotel Scandic, Hadsundvej 200

 

04. oktober 2014 Kbh. Kl. 09.00 – 16.00
Livslinien
Videreuddannelsesdag for Livsliniens frivillige rådgivere Arr. email
Frede Jacobsen
Kbh.
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 32, 2300 Kbh S

 

01. oktober 2014 Silkeborg Kl. 08.00 – 12.00
Undervisningsforløb om psykiatri for SOSU-assistenter
KUA (Kompetenceundvikling for Assistenter), oplæg om recovery i forb. m. et 24-dages forløb.
Silkeborg
Silkeborg Social- og sundhedsskoles Kursuscenter, Høgevej 4

 

29. september 2014 Aalborg Ø Kl. 15.00 – 17.00
Fyraftensmøde om mental sundhed
“Et godt liv er hårdt arbejde”
Dansk oplysningsforbund, Landsforeningen Sind og Sind skolerne i Aalborg arrangerer debat med oplæg og et debatpanel bestående af Debatpanel Karin Dyhr, repræsentant fra Socialpsykiatrien, Sind daghøjskoles Forstander mm.
ÆNDRING: INGEN PANELDEBAT, KUN OPLÆG M. KD + SPØRGSMÅL & DEBAT
Arr. email
Rikke Berenthz-Nicolaisen
Aalborg Ø
Kulturhuset Trekanten

 

27. september 2014 Aalborg Kl. 10.00 – 16.00
Synlighedsdag
Emnet for årets Synlighedsdag i Aalborg er “Kroppen husker”.
Følg evt. med på http://www.synlighedsdagen.dk/
MØD OP!
Arr. hjemmeside
Aalborg
Auditoriet, Sygehus Syd, Hobrovej 18-22

 

25. september 2014 Skørping Kl. 13.00 – 17.00
Wiol.dk
Fællesdag for kursister på psykoterapeutuddannelsen, Wiol.dk.
“Derfor gør de så mange sære ting!” – oplæg om borderline.
Arr. email
Ole Nygaard
Skørping
Rebild hus Rebildvej 25, 9520 Skørping

 

18. september 2014 Kolding Kl. 15.00 – 17.30
Kolding Kommune, Børnefamiliehuset
“Hvordan opstår en borderlineproblematik, og hvilke behov har en person med sådanne udfordringer, og hvad forudsætter det af viden af de mennesker som de møder, herunder professionelle, for at personen kan udvikle sig optimalt?”
Intern kursuseftermiddag.
Arr. email
Hanne Christiansen
Kolding

 

21. august 2014 Glostrup Kl. 19.00 – 21.00
Bedre Psykiatri Glostrup/Rødovre
“Hun gør det bare for at få opmærksomhed!”
Åbent foredrag om borderline.
Gratis adgang. Tilmelding på Jehangood4@gmail.com.
Læs mere på http://www.bedrepsykiatri.dk/hovedstaden/roedovre-glostrup/aktiviteter/
Arr. hjemmeside
Arr. email
Jeannette Hansen
Glostrup
Glostrup Bibliotek, Kildevældets Alle 5, 2600 Glostrup

 

19. august 2014 Aarhus Kl. 14.00 – 16.00
Sommerskole for sygeplejeelever
Psykiatrisk sommerskole for sygeplejestuderende i Region Midtjylland. Oplæg om selvskade.Link m.v. følger.
Aarhus, Risskov

 

27. juni 2014 Aalborg Kl. 09.00 – 16.00
‘Derfor Gør De Så Mange Sære Ting’
Temadag om borderline med gruppe af psykoterapeuter og pædagoger. Arr. hjemmesideBo Pedersen
Aalborg

 

24. juni 2014 Aalborg Kl. 17.00 – 20.00
Fyraftensmøde, Dansk Psykoterapeutforening
‘Hun gør det bare for at få opmærksomhed!” – fyraftensmøde for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.
Tilmelding på http://psykoterapeutforeningen.dk/aktiviteter/details/174-hun-goer-det-bare-for-at-faa-opmaerksomhed/aalborg/2014-06-24/17-00
Arr. hjemmeside
Arr. email
Anne Kinnberg
Aalborg
Fremtiden, Vesterbro 18

 

17. juni 2014 Vissing Kl. –
Retrætedag Blå Kors
Nærmere oplysninger følger.
Vissing

 

11. juni 2014 Snekkersten Kl. 09.00 – 12.00
DISPUK
DISPUK: Oplæg på specialistuddannelse for psykologer i narrativ psykoterapi. Arr. hjemmeside
Arr. email
Snekkersten
Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten

 

04. juni 2014 Aarhus Kl. –
SSP Aarhus
Temadag for netværksgruppe om borderline.
Tidspunkt og adresse følger-
Arr. email
Ane Bender Justesen
Telefon
Aarhus

 

21. maj 2014 Fredericia Kl. 09.00 – 12.00
Recovery
Oplæg på seminar for ansatte på alternative plejehjem fra hele landet. Arr. email
Mette Michaelsen
Fredericia
Hotel Kronprinds Frederik

 

13. maj 2014 Roskilde Kl. 19.00 – 21.30
PsykInfo Region Sjælland
Foredrag om borderline ‘set indefra’.Åbent for alle. Gratis.
Tilmelding:
Ring til PsykInfo: 70 25 02 60
Send en sms til PsykInfo: 21 78 38 33
Send en mail til PsykInfo:psykinfo@regionsjaelland.dkFølg evt. med på PsykInfo Region Sjællands hjemmeside
Arr. hjemmeside
Arr. email
Kontaktperson
Telefon 21 78 38 33
Roskilde
Roskilde Gymnasium, Bondetinget 1, 4000 Roskilde

 

29. april 2014 Viborg Kl. 19.00 – 21.00
Bedre Psykiatri Viborg
Oplæg om borderline.
Åbent for alle, gratis, ingen tilmelding.
Arr. hjemmeside
Arr. email
Niels Andersen
Telefon
Viborg
Ungdomsskolen, Reberbanen 13, Viborg

 

11. april 2014 Kalundborg Kl. 12.30 – 16.00
Temadag om borderline
Temadag for personalet på Kathøjskolen, Kalundborg, om borderline. Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Kalundborg

 

02. april 2014 Kbh. Kl. 17.00 – 19.45
PMS, temaaften om borderline personlighedsforstyrrelse
PMS = basisgruppe af medicinstuderende i København med interesse i psykiatri.
Sammen med Per Sørensen, centerchef på Stolpegården.
Arr. email
Helle Karkov Lindberg Jessen
Telefon
Kbh.
Panuminstituttet

 

22. marts 2014 Vejle Kl. 11.00 – 12.30
Dansk Psykoterapeutforening
Oplæg om borderline ved Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling. Arr. hjemmeside
Arr. email
Winnie Johansen
7027 7007
Vejle
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle

 

06. marts 2014 Taastrup Kl. 19.00 – 21.00
Bedre Psykiatri Taastrup
Åbent foredrag om mit liv og noget om ‘borderline set indefra’. Arr. email
Finn Søgaard
Telefon
Taastrup
Medborgerhuset Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. ( lille sal ).

 

25. februar 2014 Skive Kl. 19.00 – 22.00
Bedre Psykiatri og Skive Bibliotek
Åbent foredrag, arr. Bedre Psykiatri og Bedre Psykiatri, Skive.
Entré 30 kr. inkl. kaffe
Billetter kan købes/reserveres én måned før arrangementet ved henvendelse til/på biblioteket (ikke nødvendigt).
Arr. hjemmeside
Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Skive Bibliotek
Østergade 25, 7800 Skive

 

20. februar 2014 Kbh. N Kl. 13.00 – 15.30
Sidelinien, Kbh. N
Temadag for brugere og personale på en temauge med emnet GLÆDE Arr. email
Birgitte Skjold Knudsen
Telefon
Aktivitetshuset Sidelinien
Thorupgården (enten Kantinen eller Caféen), Thoupsgade 8, 2200 København N.

 

07. februar 2014 Suðuroy Kl. 17.00 – 19.30
Glaspigen
Åbent foredrag på Suðuroy.
Kontakt evt. Hilda Viderø, tlf. 00298-216785, grugvan@gmail.com for nærmere oplysninger om tid og sted.
Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Suðuroy, Færøerne

 

06. februar 2014 Fuglafjørður Kl. 19.30? – 22.00?
Glaspigen
Åbent foredrag i Fuglafjørður.
Kontakt evt. Hilda Viderø, tlf. 00298-216785, grugvan@gmail.com for nærmere oplysninger om tid og sted.
Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Fuglafjørður, Færøerne

 

05. februar 2014 Tórshavn Kl. 19.30? – 22.00?
Glaspigen
Åbent foredrag i Tórshavn.
Kontakt evt. Hilda Viderø, tlf. 00298-216785, grugvan@gmail.com for nærmere oplysninger om tid og sted.
Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Tórshavn, Færøerne

 

04. februar 2014 Grúgvan, Lamba, Færøerne Kl. 09.30 – 15.30
Socialpsykiatrien Færøerne
Éndageskursus om Borderline.Kontakt evt. Hilda Viderø, 00298-216785, grugvan@gmail.com Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Grúgvan, Lamba

 

04. februar 2014 Eysturoya Kl. 19.30? – 22.00?
Overskrift…
Åbent foredrag på Eysturoya.
Kontakt evt. Hilda Viderø, tlf. 00298-216785, grugvan@gmail.com for nærmere oplysninger om tid og sted.
Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Eysturoya, Færøerne

 

03. februar 2014 Klaksvik Kl. 19.30 – 22.00
Glaspigen
Åbent foredrag i Klaksvik.
Kontakt evt. Hilda Viderø, tlf. 00298-216785, grugvan@gmail.com for nærmere oplysninger om tid og sted.
Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Klaksvik, Færøerne

 

01. februar 2014 Vágar Kl. 10.00 – 12.30
Glaspigen
Åbent foredrag i Libanon, Vágar.
Kontakt evt. Hilda Viderø, tlf. 00298-216785, grugvan@gmail.com for nærmere oplysninger om tid og sted.
Arr. email
Kontaktperson
Telefon
Vágar, Færøerne
Vágar, Færøerne

 

21. januar 2014 Kl. 09.30 – 15.00
BOAS Valby (ansatte)
Temadag for ansatte ved BOAS Valby.
Flyttet fra d. 28/1)
Arr. email
Christina Hartmeyer
Telefon
Allerød
Møllemoseparken 50, 3450 Allerød